Curs auditor / Lead Auditor ISO 22000:2018

Sistemul de Management al Sigurantei Alimentare, ACREDITAT IRCA

Curs acreditat de IRCA – Registrul International al Auditorilor Certificati (http://www.irca.org/)

Cursul include nivelurile: Auditor Sef, Auditor Extern de Terta Parte, Auditor Extern de Secunda Parte (Audituri la Furnizori), Auditor Intern de Prima Parte.

Cursul este recunoscut la nivel international si indeplineste cerinta de formare necesara inregistrarii ca auditor la nivelul corespunzator IRCA.

Obiectiv

 • Pregatirea personalului implicat în proiectarea, documentarea şi monitorizarea unui Sistem de Management al Siguranţei Alimentului, conform cerinţelor ISO 22000.
 • Cunoașterea cerinţelor standardului ISO 22000
 • Dobândirea şi exersarea abilităţilor necesare pentru efectuarea auditurilor;
 • Buna cunoastere a metodologiei de organizare şi desfăşurare a unui audit intern si extern

Agenda

 • Prezentarea familiei de standarde ISO 22000, elemente cheie
 • Cerintele standardului ISO 22000
 • Principiile şi conceptele de bază ale HACCP
 • Relaţia BRC/ IFS/ SQF/ HACCP; GAP/ GMP/ GHP
 • Cerinţe legislative naţionale şi internaţionale
 • Analiza riscurilor şi a măsuri preventive Identificarea punctelor critice de control, stabilirea nivelurilor ţintă şi a limitelor critice
 • Efectuarea practica a unui audit
 • Tehnici de comunicare în cadrul auditului
 • Monitorizarea proceselor, politici, obiective, imbunatatire continua
 • Insuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice privind procesul de audit conform ISO 19011
 • Pe tot parcursul cursului, performanta fiecarui cursant este evaluata in functie de sarcini, discutii, prezentari, contributii personale, sarcini indeplinite, gestionarea optima a timpului si punctualitate.Proceduri de audit, Rolul și responsabilitățile auditorului, Obiective de audit, domeniu de aplicare și criterii, Planificarea auditului, Revizuirea documentelor, Comunicarea cu clientul auditat, Comunicarea cu echipa de audit, Raportul de audit, Închiderea auditului.

Cursul se adreseaza

 • Personalului companiei desemnat pentru efectuarea auditurilor de primă și/sau secundă parte a Sistemuli de Management al Siguranței Alimentului
 • Managementului companiei responsabil cu coordonarea, gestionarea și implementarea Sistemului de Management al Sigurantei Alimentului
 • Proiectanţi şi consultanţi pentru Sistemele de Management al Sigurantei Alimentului
 • Organizaţiilor aflate în faza de proiectare şi implementare a SMSA in baza ISO 22000, care doresc să îşi formeze personal calificat pentru proiectarea SMSA, formarea auditorilor interni si efectuarea auditurilor
 • Persoanelor care doresc să devina auditori de terţă parte inregistrati IRCA ( Registrul International al Auditorilor Certificati) pentru ISO 22000.

Conditii de participare

Conditie prealabila de participare la acest curs: o buna cunoastere a principiilor sistemelor de management si a standardului de referinta si/sau cel putin 6 luni de experienta profesionala in sectorul respectiv.

PORNIREA TIPĂRII ȘI ÎNREGISTRARE ÎNTOARE PENTRU CĂUTARE