Curs Auditor / Lead Auditor ISO 45001:2018

Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale, ACREDITAT IRCA

ISO 45001 Sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale reprezintă primul standard internațional pentru sănătate și securitate ocupațională. ISO 45001 oferă un cadru pentru îmbunătățirea siguranței angajaților, reducerea riscurilor la locul de muncă și crearea condițiilor de muncă mai bune, mai sigure, în întreaga lume.

Standardul include noua structură (HLS), care este comună în toate noile standarde ISO. Această schimbare va pune un accent sporit asupra contextului organizației, managementului riscului și rolului managementului de vârf.

Acest curs oferă participanților cunoștințele și abilitățile necesare pentru efectuarea auditurilor de primă, secundă și terță parte ale sistemelor de management al sănătății și securității ocupaționale ISO 45001, în conformitate cu ISO 19011 sau ISO / IEC 17021, după caz.

Obiectiv

 • Înțelegerea definițiilor, conceptelor și orientărilor
 • Înțelegerea cerințelor standardului ISO 45001: 2018
 • Înțelegerea rolurilor și responsabilităților auditorului
 • Aplicarea conceptelor și orientărilor ISO 19011
 • Recunoașterea principiilor, practicilor și tipurilor de audituri
 • Înțelegerea rolului obiectivelor, domeniului și criteriilor în procesul de audit
 • Cum să planificați auditurile
 • Înțelegerea responsabilităților auditorilor
 • Comunicarea eficientă în timpul auditului
 • Pregătirea concluziilor auditului
 • Raportarea rezultatelor auditului.

Agenda

 • Principii, termeni si definitii privind Sistemul de Management al SSO
 • Cerintele standardului ISO 45001:2018
 • Legislatia privind sanatatea si securitatea ocupationala
 • Identificarea si evaluarea riscurilor privind sanatatea si securitatea ocupationala
 • Monitorizarea performantelor sistemului de management SSO
 • Imbunatatirea continua
 • Procedura de certificare a SSO
 • Insusirea cunostintelor teoretice si practice privind procesul de audit conform ISO 19011
 • Proceduri de audit, Rolul și responsabilitățile auditorului, Obiectivele auditului, domeniu de aplicare și criterii, Planificarea auditului, Revizuirea documentelor, Comunicarea cu clientul auditat,
 • Comunicarea cu echipa de audit, Raportul de audit, Închiderea auditului.

Cursul se adreseaz

 • Persoanelor care doresc sa devina auditori de terta parte inregistrati IRCA ( Registrul International al Auditorilor Certificati) pentru ISO 45001.
 • Personalului companiei desemnat pentru efectuarea auditurilor de prima si/sau secunda parte cu privire la Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale
 • Managerilor companiei responsabili pentru coordonarea, gestionarea si implementarea Sistemului de Management al Sanatatii şi Securităţii Ocupaţionale
 • Proiectantilor si consultantilor pentru Sistemele de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale
 • Organizatiilor aflate in faza de proiectare si implementare a SSO in baza ISO 45001, care doresc sa isi formeze personal calificat pentru proiectarea SSO, formarea auditorilor interni si efectuarea auditurilor.

Conditii de participare

Conditie prealabila de participare la acest curs: o buna cunoastere a principiilor sistemelor de management si a standardului de referinta si/sau cel putin 6 luni de experienta profesionala in sectorul respectiv.

PORNIREA TIPĂRII ȘI ÎNREGISTRARE ÎNTOARE PENTRU CĂUTARE