Curs Auditor / Auditor SEF ISO / IEC 20000:2018

Sistemul de Management al Serviciilor it, ACREDITAT IRCA

Cursul de LEAD AUDITOR ISO / IEC 20000 vă permite să dobandiți expertiza necesară pentru a efectua un audit al sistemului de management al serviciilor IT (ITSMS), prin aplicarea principiilor, procedurilor și tehnicilor de audit recunoscute internațional. În timpul acestui curs de formare, veți dobândi cunoștințele și abilitățile necesare pentru a planifica și efectua audituri interne și externe în conformitate cu procedurile de certificare ISO 19011 și ISO / IEC 17021-1.

Pe baza exercițiilor practice, veți putea să stăpâniți tehnicile de audit și să deveniți autorizat să gestionați un program de audit, echipa de audit, comunicarea cu clienții și rezolvarea conflictelor.

Obiectiv

 • Consolidarea cunoștințelor privind sistemele de management al serviciilor IT
 • Înțelegerea detaliată a ISO / IEC 20000 în contextul unui audit
 • Planificarea, conducerea și gestionarea unui audit ISO / IEC 20000
 • Desfășurarea ședințelor de deschidere / închidere și interviuri
 • Integrarea altor audituri ale sistemului de management.

Agenda

 • Standardele relevante, ISO / IEC 20000-1: 2011, ISO / IEC 17021 și ISO 19011
 • Scopul, importanța și beneficiile sistemului de management al serviciilor IT
 • Politica ITSM și aplicarea acesteia
 • Structura documentației ITSMS
 • Managementul incidentelor și gestionarea problemelor
 • Introducere în auditul ITSMS
 • ISO 20000-1: 2011 tehnici de audit
 • Gestionarea și conducerea unei echipe de audit ITSMS
 • Tehnici de interviu
 • Înregistrarea și raportarea neconformităților
 • Raportarea auditului
 • Acțiuni preventive și încheierea procesului de auditare
 • Evaluări continue și feedback
 • Exerciții role play și feedback
 • Examen scris

Cursul se adreseaza

 • Managerilor şi responsabililor cu Managementul Serviciilor IT;
 • Specialiştilor în domeniul IT şi al Managementului Calității;
 • Specialiștilor care doresc să implementeze un Sistem de Management al Serviciilor în conformitate cu ISO/IEC 20000-1;
 • Managerilor sau consultanților care doresc să stăpânească un proces de audit al sistemului de management al serviciilor IT
 • Persoanelor responsabile pentru menținerea conformității cu cerințele ITSMS
 • Experților tehnici care încearcă să se pregătească pentru un audit al sistemului de management al serviciilor IT
 • Consultanților experți în managementul serviciilor IT
 • Persoanelor care doresc să obțină competentele de audit, a indeplinirii de către Sistemul de Management al Serviciilor IT a cerințelor standardului ISO 20000, ca auditor intern sau extern;
 • Auditorilor care doresc să efectueze și să conducă audituri de certificare a sistemelor de management al serviciilor IT (ITSMS)
 • Auditorilor care doresc extinderea și certificarea competențelor;Auditorilor de terţa parte care doresc să se înscrie la IRCA şi au nevoie de o instruire recunoscută de acest organism.

Conditii de participare

Recomandam sa aveti cunoștințe despre sistemele de management al serviciilor IT ISO / IEC 20000.

PORNIREA TIPĂRII ȘI ÎNREGISTRARE ÎNTOARE PENTRU CĂUTARE