Certificarea ISO 20000

Sistemul dvs. IT este o resursă de afaceri critică care are nevoie de procesele potrivite de sprijin și de managementul acestora, pentru a avea succes.

Sistemele de tehnologia informației (IT) sunt deseori ignorate sau abordate doar superficial ca o problemă tehnologică, dar informațiile pe care le dețin sunt cele mai importante resurse strategice pe care o organizație le are la dispoziție. Serviciile IT administrate corespunzător sunt o componentă esențială a succesului afacerii.

ISO 20000 este primul standard internațional pentru gestionarea serviciilor IT. ISO 20000 promovează adoptarea unei abordări integrate a procesului de furnizare a serviciilor IT gestionate. Standardul este aliniat și complet compatibil cu cadrul ITIL (Information Technology Infrastructure Library).

Intertek a ajutat organizațiile din întreaga lume să obțină certificarea ISO 20000 fără probleme și cu costuri reduse. Pentru fiecare dintre aceste organizații, am oferit mai mult decât un certificat: le-am oferit instrumentele necesare pentru a gestiona mai eficient sistemele IT. Asistăm la abordarea valorii strategice a afacerii generate de departamentul IT al unei organizații și la nevoia de a furniza servicii IT de înaltă calitate, pentru clienți și interacțiunea acestora cu sistemul informatic.

PORNIREA TIPĂRII ȘI ÎNREGISTRARE ÎNTOARE PENTRU CĂUTARE