Servicii de consultanță pentru examinarile nedistructive (NDT)

Controlul cu Lichide Penetrante (LP) este utilizat pe scară largă pentru a detecta defectele de suprafata.

Compania sau proiectul dumneavoastră pot beneficia de expertiza și de anii de experiență pe care inspectorii NDT le dețin, dar puteți, de asemenea economisi costurile externalizării cerințelor dumneavoastră de testare nedistructive fâcând acest lucru numai atunci când aveți nevoie de aceste servicii.

Personalul PCN de nivel 3

O parte semnificativă a managementului este calificată pentru certificarea nivelului 3 în PCN, ASNT (Societatea Americană de Testare Nestructivă) sau NAS410 / EN4179 (Standardul European Aerospațial).

Aceste calificări și nivelul nostru de expertiză vă pot ajuta să respectați standardele recunoscute de producție, să vă inspectați și să scrieți proceduri speciale, să îmbunătățiți timpii de producție și să rezolvați problemele legate de calitate.

De ce sunt certificați Inspectorii de testare nedistructivă?

Pentru a demonstra că dețin un nivel de competență ridicat, expertiză și pentru a da dovadă de dezvoltare profesională continuă, toți inspectorii NDT trebuie să dețină certificarea corespunzătoare tipului de examinare nedistructivă specificată în standardul conform căruia lucrează. De asemenea, li se poate cere să dețină certificarea specifică industriei în care operează.

Certificarea PCN Level 3 ne permite să oferim următoarele servicii:

  • Interpretarea codurilor, a standardelor și a altor documente contractuale care mentioneaza metoda (metodele) de testare nedistructive utilizate de compania Dvs.
  • Instrucțiuni pentru selectarea metodei și tehnicii necesare pentru o inspecție specifică
  • Pregătirea și verificarea procedurilor de examinare
  • Aprobarea procedurilor de testare nedistructivă și a altor instrucțiuni de lucru legate de NDT
  • Instruirea, examinarea și certificarea personalului NDT

Serviciile noastre de nivel 3 vă ajută să aveti costuri mici, dar să asigurați în același timp, respectarea standardelor din industrie.

PORNIREA TIPĂRII ȘI ÎNREGISTRARE ÎNTOARE PENTRU CĂUTARE